14. TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU

TMMOB adına EMO tarafından ilki 1996 yılında düzenlenen enerji sempozyumlarının 14.’sü, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Enerji” ana temasıyla 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Ekonomik sektörlerin ana girdisi ve günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan enerjinin akılcı ve bilimsel yöntemlerle planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi hedefi doğrultusunda, enerjide faaliyet alanlarını oluşturan üretim, iletim ve dağıtım ayaklarının bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Enerji kaynaklarının ülkemizin gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak verimli şekilde kullanılması, halka ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji sunumunun sağlanması için temel esastır.

Enerji alanının her yönüyle irdelendiği, sorunlara ulusal ve kamusal çıkarlar penceresinden bakılarak çözümler üretildiği, politika ve önerilerin tartışıldığı TMMOB Enerji Sempozyumları bu özelliğiyle, piyasadaki birbirine rakip çeşitli kesimlerin güdümünde gerçekleştirilen veya lobicilik faaliyetlerine hizmet eden diğer sempozyumlardan ayrı bir yerde bulunmaktadır. EMO tarafından ilki 27 yıl önce gerçekleştirilen ve geleneksel olarak her 2 yılda bir düzenlenen TMMOB Enerji Sempozyumu’nun 14.’sünde Cumhuriyetin 100. yılında enerji sektörünün toplumsal sorunları ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

Sempozyumda 3 gün boyunca 11 oturum yapılacaktır. Sempozyumun ilk günü olan 7 Aralık 2023’te “Cumhuriyet Döneminde Enerji Politikaları”, “Enerjide Mevcut Durum Analizi” ve “Enerji Alanında Doğa Kaynaklı Afetler” oturumları gerçekleştirilecektir. İkinci gün olan 8 Aralık 2023’te “Enerji-İklim Değişikliği Etkileşimi”, “Enerjiye Erişim”, “Nükleer Güç Santralları” ve “Yeni Enerji Teknolojileri” konulu oturumlar düzenlenecektir. Üçüncü gün 9 Aralık 2023 tarihinde de “Enerji Alanında Yurttaştan Yana Dönüşüm” ve “Enerji Sektörünün Amacı Toplumsal Yarar Olmalıdır” oturumları yapılacaktır.

Sempozyum, “Cumhuriyetin 100. Yılında Enerji Sektörünün Toplumsal Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı forum ile sona erecektir.

Blok Başlığı

KATILIM FORMU

Sempozyum Yeri ve Sekreterya Bilgileri

Sempozyum Yeri: Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi
Kocatepe, Selanik Cd No:76, 06420 Çankaya/Ankara

Başa dön tuşu